Πρωτόκολλο ασφάλειας Π.Ο.Υ.

Καθώς οι δραστηριότητες της Π.Ο.Υ. τελούνται σε μη αστικό περιβάλλον, τα διοικητικά μέλη της ομάδας κρίναμε ότι υπάρχει ανάγκη για τη σύνταξη ενός πρωτοκόλλου το οποίο θα διασφαλίσει την ακεραιότητα των μελών . Στο πλαίσιο αυτό προστέθηκε και ένας κανονισμός συμπεριφοράς ο οποίος από την πλευρά του αποσκοπεί στην διασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης μας με το οικοσύστημα αλλά και με άλλους ανθρώπους και ομάδες που δραστηριοποιούνται στον Υμηττό.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-Π.Ο.Υ