Συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε για τη συμμόρφωση του Συλλόγου μας με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγουμε κατά την εγγραφή του κάθε Μέλους.

Σκοπός της συλλογής δεδομένων:

Καταχώρηση των στοιχείων σας στο Βιβλίο Μελών του Συλλόγου μας (εφόσον είστε μέλη).

Ενημέρωση για τις δράσεις του Συλλόγου.

Διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων:

Το παρόν συναινετικό έγγραφο θα παραμείνει στα αρχεία του συλλόγου, καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής σας στις δράσεις της ομάδας και για το χρονικό διάστημα που ορίζει η υπάρχουσα νομοθεσία.

Δικαίωμα στη Λήθη:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το γραφείο του Συλλόγου μας, στο 210-7245353 ή στο site μας www.poymittou.gr.

Δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσετε τα δεδομένα σας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το γραφείο του Συλλόγου μας στο 210-7245353 ή στο site μας www.poymittou.gr.

Ελαχιστοποίηση δεδομένων:

Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την καταχώρηση των στοιχείων σας στο βιβλίο Μελών και την ενημέρωσή σας για τις Δράσεις μας.

Αναφορά προσωπικών δεδομένων:

Μπορείτε να ζητήσετε μια αναφορά με όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύουμε, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το γραφείο του Συλλόγου μας στο 210-7245353 ή στο site μας www.poymittou.gr.

Σε περίπτωση που θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις επόμενες εκδηλώσεις και τα σεμινάρια που διοργανώνει ο Σύλλογος μας, παρακαλούμε καταχωρήστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.